Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm của công ty Nhựa Tín Kim được thành lập nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm khi đến tay khách hàng, nghiên cứu cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Các nhiệm vụ chính của phòng thí nghiệm:

     1. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào: Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào. Đồng thời thử nghiệm các nguyên liệu mới nhằm đa dạng hoá nguồn cung cấp nguyên vật liệu.

     2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Kiểm soát các đặc điểm, tính chất, thông số kỹ thuật của sản phẩm để đảm bảo đúng theo yêu cầu đã đề ra.

     3. Cải tiến nâng cao chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:
Thực hiện các nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng

  


 
A. Tổng Quan Phòng Thí Nghiệm

 

B. Buồng Đánh Giá Màu Sắc và Máy Ép Tạo Mẫu

 

C. Máy Đo Lưu Biến và Máy Đo Cơ Tính


D. Máy Lão Hóa Thời Tiết

Back

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG