Hợp Chuẩn - Hợp Quy Thanh Builex

Sản phẩm Thanh nhựa Builex Profile được kiểm định chất lượng tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Nhờ đó sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 12608:2016
 
Back

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG