Cam Kết ISO

Với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, cùng sự cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên. Sản phẩm của Công ty cổ phần nhựa Tín Kim luôn khẳng định được chất lượng cao trên thị trường.
 
Back

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG